Hvem er vi?

Dr. Jon Arne Ødegaard Spesialist i Allmenmedisin

Dr. Mesrack Worku Spesialist i Allmenmedisin

Dr. Kesete Negassi Spesialist i Allmenmedisin

Dr. Tobias H.D. Dahlgren

 

 

 

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening