Aktuelt

helsenorge.no

Vi har nå gått over til å bruke helsenorge.no i kommunikasjon med våre pasienter på nett.

Fint om dere logger dere inn og gjør dere kjent med siden.

Logg inn på : helsenorge.no/kontaktfastlegen

Besøklegen.no er derfor ikke i drift.

Vi har tlf tid som tidligere.